ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಗೆ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ / mixed vegetable sambar for idly and dosa |You’ve probably heard of the Instant Pot ¯\_(ツ)_/¯


But these simple & easy to follow recipes work with any pressure cooker! All pressure cookers work on the same, simple principle: Steam pressure.

Within the sealed pot, the steam builds up therein to a very high pressure, which helps food cook much faster than other traditional methods, such as with crock pots and or ovens!


ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ / toor dal – 1/4 cup ( 50 gram )
ಎಣ್ಣೆ / oil – 2 tbsp
ತುಪ್ಪ / ghee – 1 tbsp
ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ / turmeric powder – 1/4 tsp
ಇಂಗು / hing – 1/4 tsp
ಕಡಲೇ ಬೇಳೆ / chana dal – 1 tsp
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ / urad dal – 1 tsp
ಧನಿಯ / coriander seeds – 1 tsp
ಜೀರಿಗೆ / cumin seeds – 1 tsp
ಮೆಂತ್ಯ / methi seeds – 1/4 tsp
ಕಾಳು ಮೆಣಸು / black pepper – 1/4 tsp
ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ / gunturu chilli – 2
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ / byadagi chilli – 5
ಕರಿಬೇವು / curry leaves – 3 strip
ಹಸಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ / grated coconut – 1/2 cup
ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣು / tamarind – a small lemon size
ಬೆಲ್ಲ / jaggery – 1 tbsp
ಸಾಸಿವೆ / mustard seeds – 1 tsp
ಒಣ ಮೆಣಸು / dry chilli – 2

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
sweet recipes :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvtUgAxGt0FgdyCi7wMjSb3w

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ತಿಂಡಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
snacks recipes :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvu-I_XydhhKPS3HTbXN65z5

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ರೈಸ್ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
veg rice recipes :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvs5YkBO2cRkBZ-A44PqzRKK

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
breakfast recipes :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvstaSIIHkEREHuKroe5uaUb

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪುಡಿಗಳು (ಸಾರಿನ ಪುಡಿ , ಹುಳಿ ಪುಡಿ , ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಪುಡಿ , ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
rasam powder , bisibelebath powder and vangibath powder :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvsUTCr124doT6HD6BVI-hUM

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾರು ಹಾಗೂ ಗೊಜ್ಜುಗಳ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಾರು ಮತ್ತು ಗೊಜ್ಜು curry recipes:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvupiMRL2JGbJ8Nh56lLpiHW

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹುಳಿಗಳು (ಸಾಂಬಾರ್ ) ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

sambar recipes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvtzBAdTnncevTvHBf1Mu2ip

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

traditional recipes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvsGNXfMOlDyFLOFfLo4dBL6

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

PICKLES:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvtuw6457dIR160OYsq3jLWI

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Palya recipes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvvtr57LbTYY7GeDoLYmMJNb

ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಅವರೆಕಾಳಿನ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅವರೆಕಾಳು recipes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHZSpdftDWvvlik6FU2r9Ocx5etZ2cFcB

#idlisambar
#vegetablesambar
#vishnus_kitchen

For the BEST BBQ recipes & how-to videos, click here!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *